Chinese astrologie
Chinese horoscoop

In de Chinese astrologie is het belangrijkste element het teken uit de Chinese dierenriem. Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld. De volgende onderdelen spelen een rol in de Chinese astrologie:

De tekens

De Chinese dierenriem heeft twaalf tekens: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit of schaap, aap, haan, varken. De aan de tekens toegekende eigenschappen zijn:Chinese horoscoop tabel
Volgens de legende nodigde Boeddha alle dieren voor een feest uit. Tijdens het feest werd er een race gehouden tussen de dieren. Naar ieder van de dieren zou een jaar genoemd worden. De rat vertelde de kat dat het feest een dag later zou zijn. Zelf reed de rat op de rug van de os mee en kwam als eerste aan. De kat eindigde op de dertiende plaats en was te laat om een jaar naar zich genoemd te krijgen. Daarom achtervolgt hij tot op de dag van vandaag nog steeds de rat om wraak te nemen voor diens bedrog.

De vijf elementen en de cyclus van 60 jaar

Er zijn vijf elementen. Elke 12 jaar verandert het element, waardoor een cyclus van 60 jaar ontstaat. De elementen zijn:De cyclus van 60 jaar begint traditioneel met het Groene jaar van de Rat. De cyclus van 60 werd voor het eerst gebruikt tijdens de Shang-dynastie, zij het niet als jaar-, maar als dagaanduiding. Jaaraanduidingen stammen pas uit de Han-tijd. De huidige jaarcyclus is begonnen in 1984.

Tijdstip van de dag

Volgens de klassieke Chinese tijdrekening is een dag verdeeld in 12 uren. Een uur in de Chinese tijdrekening komt overeen met 2 uur volgens onze klok. Onderstaand overzicht geeft aan welke tekens van de dierenriem zijn gekoppeld aan de uren in Peking-tijd. Dit is UTC+8, dus 7 (wintertijd) of 6 uur (zomertijd) later dan in Nederland.

De tekens per Chinees uur:

Ying Yang


Het Yin en Yang - principe

Ook het Yin en Yang - principe vinden we in de westerse astrologie weerspiegeld. Activiteit tegenover ontvankelijkheid, polariteiten die elkaar in dynamisch evenwicht houden maken dus evenzo deel uit van de westerse astrologie.

1) In de opeenvolging van positieve mannelijke tekens en negatieve, vrouwelijke tekens:2) In de Zon-Maan symboliek: De Maan symboliseert in de westerse astrologie het zuivere yin-principe, het archetypisch vrouwelijke. De Zon symboliseert in de westerse astrologie het zuivere yang-principe, het archetypisch mannelijke

De Dierentekens worden volgens hun kwaliteiten, aard, gewoonten en eigenschappen gerangschikt onder Yin of Yang. Ze zijn actief of passief. Ieder Dierenteken richt zich naar het Yin Yang principe om een evenwichtig en gezond leven te creëren.

In de Chinese astrologie zijn er twaalf verschillende dierenriemtekens en vijf elementen. Anders dan bij de Westerse astrologie hebben deze niets te maken met de planeten of sterren. Het woord astrologie is om deze reden eigenlijk niet helemaal op zijn plaats. Bij de Chinese astrologie kun je wel spreken van een echte dierenriem, hetgeen bij de Westerse astrologie minder het geval is.

Het Yin type is bedachtzaam, introvert en intuïtief, maar ook veranderlijk, wispelturig en humeurig. Heeft een gemiddelde gestalte, de neiging tot zwaarlijvigheid en moet daarom goed op het gewicht letten. Yin types komen vaak loom en traag over. Ze hebben het vaak koud. Hun gezicht is bleek en ingetogen. De ogen zijn meestal neerwaarts gericht en maken een afwezige en dromerige indruk.

Yin types:Yang types

Het Yang type is extravert, joviaal en spontaan, maar ook opvliegend en hyperactief. Is stevig gebouwd en goed gespierd. Heeft een rijzige gestalte en kijkt iemand strak in de ogen. Yang types blaken van energie. Ze hebben het vaak warm. Hun gelaatskleur is rood. Ze hebben vaak een glimlach op de mond en maken een opgewekte, vastberaden en kordate indruk.

De volgende zes Chinese diernetekens zijn Yang types:Het streven van de Twaalf Diertekens kan in vier doelstellingen onderverdeeld worden:Oneven en Even Jaren

Yin (oneven) en Yang (Even)Jaren. Buiten de Yin Yang typering die gelieerd is aan het Dierenteken, is er in de Chinese Astrologie ook sprake van een Yin en Yang principe in de cyclus van de geboortejaren. Het maakt uit of jouw geboortejaar een even of oneven getal heeft. Een oneven jaar is Yin en een even jaar is Yang. Ook dit principe wordt in de duiding van de Chinese astrologie gebruikt.